HOME

    WIE   

WAT

WAAR

 PREDIKING

STUDIE

AGENDA

SNUISTERHOEK

GASTENBOEK

LINKS

CONTACT

Heb ik ooit gezondigd ?

 

Romeinen 3:10:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één

 

Romeinen 3:23: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

 

Ja dus. We hebben gezondigd. Wie in zijn eigen hart kijkt beseft dat hij niet altijd even eerlijk is geweest. Leugentje om bestwil,

iets verzwijgen, spieken op school, belastingaangifte, noem maar op, ieder kent zijn eigen zwakte. Noem het gerust zonde.

 

Is dat erg ?

 

Rom. 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

 

Kolossenzen 2:13 …hoewel gij dood waart door uw overtredingen…

 

Er komt een moment waarin verantwoording zal afgelegd worden:

 

Hebreeen 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel

 

Is er dan geen oplossing voor mij ?

 

In onze zondige toestand kunnen we niet voor God verschijnen.

 

God voorzag zelf in de oplossing

 

Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

Romeinen 3:23-25 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet (gratis dus) gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen.

 

 

Wilt u hierover meer weten of wenst u een gesprek, neem dan vrijblijvend contact op.