VEG Sint-Niklaas  

Vrije Evangelische Gemeente        Stationsstraat 27     9100 Sint-Niklaas

 
.

HOME

    WIE   

WAT

WAAR

 PREDIKING

STUDIE

AGENDA

SNUISTERHOEK

GASTENBOEK

LINKS

CONTACT


Verwijder alle spaties uit het Email adres hieronder en stuur ons een mail. We antwoorden zo spoedig mogelijk.

c on tac t@ve g- sin t-ni    kl  aas.be

Deze werkwijze is nodig om te voorkomen dat de mailbox van de websitebeheerder wordt gevuld met automatisch gegenereerde reclamemails.

Dank u.