Romeinse weg naar verlossing

HOME

    WIE   

WAT

WAAR

 PREDIKING

STUDIE

AGENDA

SNUISTERHOEK

GASTENBOEK

LINKS

CONTACT

Romeinen 3:10:

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,

 

Romeinen 3:23 :

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

 

 

Romeinen 6:23:

 …het loon van de zonde is de dood…

  

Romeinen 6:23:

 …maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

 

Romeinen 5:8:

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

 

Romeinen 10:9  

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

 

Romeinen 10:13

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

 

Romeinen 5:1

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

 

Romeinen 8:1

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

 

Romeinen 8:38-39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.